Kadra

Magdalena Kołodziejska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą - prowadzą wychowawcy klas

nauczyciel wspomagający
w r.szk.2019/20 nauczyciel wspomagający w klasie 8B