26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Magdalena Kołodziejska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą

nauczyciel wspomagający w klasie 5a

a