26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Elżbieta Kucińska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą, Zajęcia opiekuńcze, Zajęcia świetlicowe

nauczyciel wspomagający, kl.4B, kl.4C

a