26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Urszula Chełchowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Zajęcia z wychowawcą

mgr polonistyki

a