26 sierpnia Rada Pedagogiczna rozpoczyna obrady

Kadra

Olga Kalinowska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Religia

katecheta

a