Plan lekcji w Dzienniku Internetowym - zdalne lekcje - Klasa 1A

Nauczyciel wspomagający - p. Karolina Ślązak.
Ogłoszenia i materiały dla uczniów i Rodziców 1A na stronie "1A eduk." w zakładkach - Przedmioty: http://spzielonka.superszkolna.pl/cms/54070/1a_eduk

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
00:00 - 00:00 Plan lekcji w Dzienniku Elektronicznym