Pełny i aktualny plan zajęć znajduje się w Dzienniku Elektronicznym - Klasa 8A

Nauczyciel wspomagający Anna Tryniszewska-Elas.
Przydzielona sala nr 29.

Moja klasa

Brak planu lekcji