Pełny i aktualny plan zajęć znajduje się w Dzienniku Elektronicznym - Klasa 6A

Nauczyciel wspomagający pani Magdalena Kołodziejska.
Przydzielona sala 39.

Moja klasa

Brak planu lekcji