Pełny i aktualny plan zajęć znajduje się w Dzienniku Elektronicznym - Klasa 6B

nauczyciel wspomagający - p. Dorota Roszkowska-Jakubczak.
W r szk.2018/19 wychowawczyni p. Urszula Rudnicka na urlopie.
Przydzielona sala 39.

Wychowawca

Hanna Reszka

Moja klasa

Brak podreczników

a