Pełny i aktualny plan zajęć znajduje się w Dzienniku Elektronicznym - Klasa 6C

Przydzielona sala 33

Wychowawca

Marek Staworko

Moja klasa

Wybierz wersję planu lekcji do druku


a