Pełny i aktualny plan zajęć znajduje się w Dzienniku Elektronicznym - Klasa 5A

Przydzielona sala ...

Wychowawca

Bożena Tarapata

Moja klasa

Brak planu lekcji