Pełny plan lekcji dostępny w Dzienniku Elektronicznym - Klasa 8A

Przydzielona sala - Czytelnia.

Wychowawca

Mariusz Woś

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
00:00 - 00:00 Plan lekcji w Dzienniku Elektronicznym

Podręczniki:

Tytul: Podręczniki zatwierdzone do przedmiotów zakupiono z dotacji MEN, wpisano do ewidencji Biblioteki szkolnej, wypożyczono uczniom na okres nauki.

Autor: .

Wydawnictwo: .

Nr wydania: .

Podręczniki zatwierdzone do przedmiotów zakupiono z dotacji MEN, wpisano do ewidencji Biblioteki szkolnej, wypożyczono uczniom na okres nauki.