Plan lekcji w Dzienniku Internetowym - zdalne lekcje - Klasa 8A

Przydzielona sala - Czytelnia.

Wychowawca

Mariusz Woś

Moja klasa

Tytuł: Podręczniki zatwierdzone do przedmiotów zakupiono z dotacji MEN, wpisano do ewidencji Biblioteki szkolnej, wypożyczono uczniom na okres nauki.

Autor: .

Wydawnictwo: .

Nr wydania: .

Podręczniki zatwierdzone do przedmiotów zakupiono z dotacji MEN, wpisano do ewidencji Biblioteki szkolnej, wypożyczono uczniom na okres nauki.