Pełny i aktualny plan zajęć znajduje się w Dzienniku Elektronicznym - Klasa 4D

Przydzielona sala 43.

Wychowawca

Natalia Bąk

Moja klasa

Brak planu lekcji