Pełny i aktualny plan zajęć znajduje się w Dzienniku Elektronicznym - Klasa 2A

Przydzielona sala 16.
Pedagog wspomagający - Urszula Koc i Joanna Żero.

Wychowawca

Beata Sochaj

Moja klasa

Brak planu lekcji