Pełny i aktualny plan zajęć znajduje się w Dzienniku Elektronicznym - Klasa 2B

Przydzielona sala 16.

Wychowawca

Izabela Lubach

Moja klasa

Brak planu lekcji