Podręczniki

Tytuł: Podręczniki zatwierdzone do przedmiotów zakupiono z dotacji MEN, wpisano do ewidencji Biblioteki szkolnej, wypożyczono uczniom na okres nauki.

Autor: .

Wydawnictwo: .

Nr wydania: .

Podręczniki zatwierdzone do przedmiotów zakupiono z dotacji MEN, wpisano do ewidencji Biblioteki szkolnej, wypożyczono uczniom na okres nauki.

Przedmiot: Plan lekcji w Dzienniku Elektronicznym