Aktualności

28 listopada 2017 16:56 | Aktualności

Spotkanie z s.Michaelą Pawlik

We wtorek 28 listopada wklasach siódmych i szóstych odbyła się seria lekcji typu spotkanie z ciekawym człowiekiem.

Naszym niezwykłym gościem była siostra Michaela Pawlik, dominikanka misjonarka, które wiele lat przebywała na misji w Indiach. S. Michaela zebrała obserwacje  w trakcie służby ubogim i potrzebującym w kraju hinduizmu. Jest autorką kilkunastu książek i znaną popularyzatorką problematyki związanej z sektami, symbolami różnych religii, okultyzmem, magią. Jej prelekcje i wystąpienia otrzegają przed działalnością sekt, ujawniają metody werbunku do sekt. Spotkania wśród katolików mają też na celu uświadamianie obowiązku trwania przy czystej wierze katolickiej.

Spotkania w klasach trwały tylko jedną lekcję w ramach lekcji religii-katechezy lub innej. Siostra Michaela ilustrując swą wypowiedź slajdami opowiedziała o religiach Wschodu, o głównych postaciach uznawanych za boskie. Pokazała typowe wizerunki Kriszny, Buddy, Wisznu, Sziwa, Kali, Rama. Przytoczyła epizody z ksiąg lub legend mówiące o tych postaciach i ich działalności. Wyjaśniła zasady panujące w społeczeństwie kastowym w Indiach i ich związek z wiarą w reinkarnację.

 ***

....relacja 2...

We wtorek, 28 listopada uczniowie klas VI i VII spotkali sie z s. Michaela Pawlik OP, wieloletnią misjonarka w Indiach i znawczynią nowych ruchów religijnych. Podczas zajęć uczniowie wysłuchali prelekcji siostry, mogli tez zadawać pytania i w swobodnej rozmowie szukać odpowiedzi na pytanie: Która religia jest prawdziwa i dlaczego? Temat okazał się interesujący i padła propozycja by jeszcze raz zorganizować podobne spotkanie.

***

Przeczytano: 478 razy. Wydrukuj|Do góry