Konkursy - ogłoszenia

11 kwietnia 2016 13:52 | Konkursy - ogłoszenia

VIII Ogólnopolski Konkurs Multimedialny o Janie Pawle II

REGULAMIN

A. DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Zapraszamy do udziału w konkursie multimedialnym skierowanym do uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

Świętość jest na wyciągnięcie ręki – biorę przykład z Jana Pawła II

 

Wydział Katechetyczny informuje, że po raz ósmy organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Multimedialny o Janie Pawle II.

 

ORGANIZATOR:

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Świdnicy

 

PATRONAT:

Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej
Diecezja Świdnicka

 

JURY KONKURSU:

Ks. dr Marek Korgul – dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Andrzej Protasiuk – artysta fotograf (ESFIAP)

dr Małgorzata Wawszczyk – katecheta, informatyk

 

CEL:

Przybliżenie postaci Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II - zainteresowanie Jego życiem, działalnością i nauczaniem.

 

1. ZADANIEM UCZESTNIKA jest przygotowanie prezentacji multimedialnej będącej interpretacją hasła: Świętość jest na wyciągnięcie ręki – biorę przykład z Jana Pawła II

 

2. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

- Najlepsze prace wyłonione w konkursie szkolnym należy dostarczyć na płycie DVD osobiście lub przesłać na adres: Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. Mariusza Zaruskiego ul. Saperów 27 a
58 - 100 Świdnica

- Termin nadsyłania prac: do 11 kwietnia 2016 r.

3. Forma pracy:

Prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point zapisana jako klip video (film). Wewnętrzna organizacja oraz ilustracja slajdów dowolna. Film powinien działać w programie Windows Media Player. Czas trwania – do 5 minut. (W celu uniknięcia problemu z odtwarzaniem prosimy o dodatkowe dołączenie ścieżki dźwiękowej).

4. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo.

5. W prezentacji muszą być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach   źródłowych.

6. Każda praca powinna zawierać metrykę (na ostatnim slajdzie w prezentacji) z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą szkoły, jej pełnym adresem i telefonem. A także imieniem i nazwiskiem nauczyciela/opiekuna pracy oraz jego telefonem.

7. Oceniane będą wyłącznie prace samodzielnie tworzone przez uczniów, pod kierunkiem opiekuna.

8. Kryteria oceniania:

- Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.

- Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka, film itp.).

- Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

9. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora – organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji nagrodzonych materiałów bez zgody ich autorów.

10. O wyniku konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni opiekunowie uczniów do 9 maja 2016 r. Wynik konkursu będzie również opublikowany na stronie internetowej naszej szkoły.

11. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w ramach Dni Papieskich - maj 2016 r., w Teatrze Miejskim w ŚwidnicyRynek 43. Dokładna data i godzina zostanie podana w późniejszym terminie. Finaliści i nagrodzeni laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach multimedialnych.

 

Kontakt:

* Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Świdnicy
58-100 Świdnica
ul. Saperów 27a

tel./fax: 74 853-12-13
www.g3.swidnica.pl
e-mail: sekretariat@g3.swidnica.pl

* mgr Alina Barć, tel.: (74) 8525894, 660108809

 

strona o konkursie

 wysłano

Przeczytano: 486 razy. Wydrukuj|Do góry