Konkursy - ogłoszenia

03 października 2019 13:56 | Konkursy - ogłoszenia

Konkurs Patria Nostra

Zapraszamy młodzież oraz nauczycieli do udziału
w V edycji konkursu historycznego Patria Nostra.


Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem:
============================

    -- Ministra Edukacji Narodowej
    -- Ministra Spraw Zagranicznych
    -- Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
    -- oraz wielu innych szanowanych osób i instytucji

patrianostra_ocochodzi.jpg

 ==========================

Konkurs Patria Nostra jest adresowany do młodzieży szkolnej klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych. V edycja konkursu obejmuje województwa: małopolskie,  mazowieckie i wielkopolskie, a także polskie szkoły z Europy zachodniej, USA i Europy wschodniej;  Białorusi, Litwy, Ukrainy i Kazachstanu. W konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły pod opieką  nauczyciela historii lub informatyki. Przewidywana łączna liczba uczestników w trzech konkursach  regionalnych wynosi około 1100 osób.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności obywatelskiej. Co więcej, formuła konkursu sprzyja rozwojowi umiejętności animacji komputerowej i montażu filmowego, a także pozwala uczniom na zdobycie  wiedzy o zagadnieniach często pomijanych w obowiązkowych programach szkolnych. Formuła prac  konkursowych pozwala także na wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji historycznej oraz utrwalaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Organizator, czyli Fundacja Konkursu historycznego Patria Nostra, przydziela tematy według kolejności zgłoszeń, na podstawie listy ułożonej w porządku  chronologicznym. Tematy przewodnie IV edycji konkursu są związane z budową niepodległego państwa polskiego po 1918 r., jednakże w ramach konkursu wykonane zostaną prace dotyczące wszystkich okresów historii naszego kraju.

Praca konkursowa polega na wykonaniu trzydziestosekundowej animacji komputerowej lub czterdziesto pięciosekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce      w okresie konkretnego tygodnia, czyli jednego z 52 tygodni roku.

Rejestracja uczestników odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konkursu: www.konkurs-patrianostra.pl. Głosowanie z udziałem uczestników odbywa się według systemu podobnego do tego znanego z konkursów Eurowizji — uczestnicy rozdysponowują od 1 do 5 punktów pomiędzy 5 wybranych prac. System głosowania uniemożliwia naturalnie glosowanie na własną pracę.

Ważnym elementem tego projektu są wycieczki edukacyjne dla uczestników konkursu. W ramach IV edycji konkursów Patria Nostra planowana jest realizacja wycieczek dla ok. 200 uczniów i nauczycieli. W programie wycieczek jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w Galach Finałowych konkursów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Prace konkursowe będą emitowane w 2020 r. na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. W poprzednich edycjach nagrodą główną dla zwycięskich drużyn były wycieczki do Brukseli. Tegoroczna edycja konkursu historycznego Patria Nostra otrzymała dofinansowanie z Fundacji Grupy PKP.

 

Więcej informacji na temat konkurs można znaleźć na stronie: www.konkurs-patrianostra.pl

=============================

 

HARMONOGRAM:

TERMINARZ DLA MAZOWSZA:

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI 31 grudnia 2019 

nowy termin do 15 stycznia 2020

NADSYŁANIE PRAC do 1 marca 2020
GŁOSOWANIE 3-10 marca 2020
GALA FINAŁOWA 31 marca

---------------------------------------------------

REGULAMIN

patrianostra_nagrody.jpg

patrianostra.jpg

NAGRODA GŁÓWNA  --  wycieczki do Brukseli

NAGRODY POZOSTAŁE  --  dla wszystkich uczestnków konkursu

=====================

Fundacja konkursu Historycznego Patria Nostra

Fundacja zajmuję się promocja i pielęgnowanie dziedzictwa
i tradycji historycznej Rzeczypospolitej poprzez organizowanie
konkursu historycznego Patria Nostra. Celem Konkursu Patria Nostra jest propagowanie wiedzy o historii naszego kraju oraz krzewienie patriotyzmu i postaw obywatelskich wśród młodych Polaków.

Strona internetowa fundacji obecnie powstaje.

FUNDACJA KONKURSU HISTORYCZNEGO
PATRIA NOSTRA

ul. Wojska Polskiego 10,
05-220 Zielonka – Polska

www.konkurs-patrianostra.pl

tel: 501 100 457

Regulamin konkursu dostępny jest    TUTAJ

Formularz  zgody  rodziców  dostępny jest    TUTAJ


Przeczytano: 156 razy. Wydrukuj|Do góry