PROJEKTY edukacyjne

07 listopada 2017 09:39 | PROJEKTY edukacyjne

MoboLab - zajęcia

Szkoła Podstawowa nr 3.

Rok szkolny 2017/18.

Podajemy rozszerzone i bardziej szczegółowe informacje o zakresie bezpłatnych zajęć w projekcie edukacyjnym MoboLab współfinansowanym przez Fundusze strukturalne pozyskane z UE.

 

MoboLab 

 

Obszar I „ZAKODUJ ROBOTA”

(lekcje z robotami 5 h na każdego ucznia)

Zajęcia w ramach lekcji dla 174 uczniów (klasy młodsze)

Zajęcia pilotażowe zapoznają uczniów klas młodszych z robotyką.

Zajęcia dodatkowe – 4 kółka (po 14 uczniów) po 56 godz.każde

Te zajęcia dodatkowe wprowadzą grupę zainteresowanych uczniów w tajniki tworzenia programu, który będzie sterował robotem. Działają 3 grupy zajęć dodatkowych dla klas młodszych, a 1 dla klas starszych.

 

Obszar II STWÓRZ SWOJEGO ROBOTA

czyli oprogramuj „ARDUINO”

Zajęcia dodatkowe – 2 kółka (po 14 uczniów) po 56 godz. każde

Te zajęcia dodatkowe dla 2 grup uczniów zaznajomią ich z konstruowaniem układów elektronicznych, dołączaniem sygnalizatorów i czujników oraz różnych miniaturowych urządzeń, a także sterowaniem za pomocąutworzonego programu. Grupy dla uczniów klas starszych.

 

Obszar III lekcje z tabletami

Zajęcia w ramach lekcji dla 391 uczniów (20 h na ucznia - całe klasy).

Te zajęcia dotyczą przeprowadzania zajęć przez wszystkich nauczycieli na swoich przedmiotach. Nauczyciele zdecydują o doborze scenariusza i aplikacji. Zajęcia będą odbywały się w klasach młodszych i starszych, co związane jest z koniecznością przemieszczania sprzętu pomiędzy dwiema odległymi częściami naszej szkoły. Dobór tematów i skuteczność przeprowadzenia zajęć ma związek z dostępnością do sieci Internetu w poszczególnych salach.

 

Obszar IV animacje - tablety

Zajęcia dodatkowe – 1 kółko (po 20 uczniów) 8 godzin.

Te zajęcia będą polegały na opracowaniu filmików w technice animacji poklatkowej w aplikacjach dostępnych na tabletach. Zajęcia będą rozwijały kreatywność i zainteresowania twórcze. Zajęcia dla uczniów klas starszych - rozpoczną się w późniejszym terminie po ustaleniu terminów przekazywania tabletów pomiędzy klasami młodszymi i starszymi, oraz po zapewnieniu łącza z dobrą przepustowością w sali wybranej na przeprowadzenie zajęć.

 

Informujemy, iż schemat w/w spisu (bez objaśnień) przewidywanych zajęć w ramach projektu nadesłała do Szkoły 18 października 2017 p. Monika Sopińska z Urzędu Miasta z działu nadzorującego realizację projektu, a my otrzymaliśmy w dniu 19 X dzięki uprzejmości sekretariatu czyli pani Agnieszki Tabor. Trudno się zorientować na razie, z czego wynikają poszczególne liczby (uczniów i godzin) oraz czy będą możliwe jakieś dostosowania i zmiany.

Nasza szczególna sytuacja polegająca na:

  • braku elastyczności w dostępie do pracowni komputerowej
  • nadal niekompletności sprzętu projektowego
  • braku niektórych akcesoriów koniecznych do utrzymania działania sprzętu
  • braku dostępu do Internetu w niektórych salach
  • braku sieci WiFi o odpowiedniej przepustowości w salach
  • utrudnień w dysponowaniu i powielaniu materiałów informacyjnych i scenariuszy
  • trudności w dostosowaniu terminów zajęć do planu lekcji poszczególnych klas

utrudni nam bardzo ustalenie dogodnych terminów zajęć i przeprowadzenie całego cyklu zajęć w planowanym zakresie i terminie przed końcem roku szkolnego.

schemat zajęć opublikowano po raz pierwszy
20.102107
aktualizacja 30.10.2017
aktualizacja 14.11.2017
aktualizacja 8.12.2017

 

TERMINY

 

Terminy zajęć projektu MoboLab dla uczniów kl. 4-7 naszej szkoły w sali komputerowej nr 19 (w budynku szkoły przy ul. Łukasińskiego), zmienione i uaktualnione 30 października:

STWÓRZ - ARDUINO gr.1 - wtorki, lekcja 8-9, godz. 14:30 - 16:00

STWÓRZ - ARDUINO gr.2 - czwartki, lekcja 8-9, godz.14:30 - 16:00

ZAKODUJ ROBOTA - piątki, lekcja 9-10, godz. 15:15 - 16:45

zajęcia prowadzi nauczyciel informatyki SP3.

Uwaga - z powodu przesunięcia rozpoczęcia zajęć z października na listopad konieczne będzie zorganizowanie dodatkowych terminów zajęć lub wydłużenie czasu spotkań. Kalendarz projektu przewiduje zakończenie cyklu zajęć projektowych na koniec maja 2018. 

 

UWAGA - koło informatyczne

Zajęcia dodatkowe finansowane przez UM - Koło informatyczne  od 2 listopada zostało przeniesione ze środy na piątek (także na 8 lekcji 14:30-15:15). Koło informatyczne przygotowuje uczniów do konkursów informatycznych. Możliwe jest prowadzenie zajęć koła informatycznego w dwóch terminach - co zapewniłoby dostęp do zajęć uczniom wszystkich klas 4-7. Czwartkowe dodatkowe kółko informatyczne mogłoby zostać ponownie uruchomione, jeżeli ilość uczestników chętnych na ten termin wzrośnie do 10-15. Zajęcia Mobolab w czwartki i piątki - zaraz po zajęciach kółka inf.

 

ZGŁOSZENIA

Uczniowie nadal mogą zgłaszać się na zajęcia u nauczyciela informatyki. Nie są wymagane żadne dodatkowe formularze. Rodzice mogą zgłaszać dziecko przez Dziennik Elektroniczny.

Zajęcia rozpoczęły się na początku listopada.

Zgłoszenie się na zajęcia to zobowiązanie uczestniczenia w całym cyklu zajęć. Aktywny udział w zajęciach będzie miał pozytywny wpływ na osiągane wyniki, zwłaszcza w informatyce.

 

UWAGA - KLASY 1-3

Informacje o zajęciach z projektu MoboLab w klasach młodszych są przekazywane uczniom i Rodzicom bezpośrednio przez wychowawców i nauczycieli klas młodszych. Z tego względu na stronie tutaj nie zamieszczamy informacji o terminach zajęć klas młodszych.

Przeczytano: 657 razy. Wydrukuj|Do góry