Zagraj, zaciekaw się...

28 listopada 2015 10:36 | Zagraj, zaciekaw się...

Św. Andrzej

Św. Andrzej Apostoł był bratem św. Piotra. Pochodzili z Betsaidy nad jeziorem Genezaret (Galilejskim) a mieszkali w Kafarnaum. Wśród Galilejczyków w zgodzie żyli także Grecy. Przenikała kultura grecka - hellenistyczna i stąd pewnie imię Andrzej od greckiego słowa andreias czyli dzielny - mężny.

Św.Andrze,j katakumby Tekli, Rzym 4w

Bracia byli rybakami. Obaj byli najpierw uczniami Jana Chrzciciela i wtedy spotkali pierwszy raz Pana Jezusa. Nie od razu zostali powołani. Po pierwszym spotkaniu wrócili do rybackich zajęć. Tam znów spotkał ich Pan Jezus.

Św.Andrzej, S.M.Antiqua, Roma 4w

Zatem Andrzej wraz z bratem Piotrem to pierwsi z apostołów, który wcześniej spotkali Jezusa - podczas chrztu w Jordanie - i razem z Piotrem jako pierwsi zostali powołani. I byli z nim nieodłącznie.

Ewangeliści w kilku miejscach wymieniają apostoła Andrzeja - np. (Mk 13,3) i (J 12,20-22). Jako najbliższy uczeń Chrystusa, Andrzej uczestniczy we wszystkich wydarzeniach Jego życia, słucha Jego nauk, jest świadkiem ustanowienia Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy, a także Męki i Zmartwychwstania Jezusa. Po raz ostatni spotykamy Andrzeja w Dziejach Apostolskich, kiedy po Wniebowstąpieniu Pana powraca on z innymi uczniami do Jerozolimy (Dz 1,12-13).

Św. Andrzej, Rawenna 5w

O dalszym życiu św. Andrzeja mówi nam jedynie tradycja i apokryfy (m.in. Dzieje Andrzeja i Męka Andrzeja). Tradycja podaje, że św. Andrzej po Zesłaniu Ducha Świętego podjął podróż na północ wokół Morza Czarnego do półwyspu Taurida i nauczał na terenie Scytii, między Dnieprem a Donem. Istnieją wzmianki, że dotarł aż do miejsca z osadą na wzgórzach, gdzie dziś leży Kijów i tam ewangelizował zapowiadając piękną przyszłość temu miastu.

Św. Andrzej, 11w. Kijów

Ewangelizacja, prowadzona przez św. Andrzeja, nie zawsze była skuteczna. Tradycja przekazuje liczne opowiadania o niebezpieczeństwach i prześladowaniach. Np. w Synopie Andrzej był poddany torturom i ledwo uszedł z życiem dzięki cudownej ingerencji Boga. Jednak w wielu miejscach kościoły, założone przez św. Andrzeja przetrwały i kwitły przez wieki. Jednym z najbardziej znanych jest założenie Kościoła w Konstantynopolu (Bizancjum). Udając się w dalszą podróż w 38 roku n.e., ustanowił on biskupem niejakiego Stachysa, którego bezpośrednim 270. następcą jest dzisiejszy Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej.

Św. Andrzej Palermo, 12w

Inne przekazy głoszą, że apostoł pracował dłużej w Małej Azji, skąd miał udać się do Achai i tam ponieść śmierć męczeńską. Według apokryfów św. Andrzej po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Achai, gdzie oprócz nauczania czynił wiele cudów: uzdrawiał chorych, wypędzał czarty z opętanych, a nawet wskrzeszał umarłych.

Św. Andrzej, Macedonia, 14w

Kiedy przybył do miasta Patras na Peloponezie (Grecja), został aresztowany i skazany na ukrzyżowanie. Święty z radością przyjął wyrok, ponieważ w tamtych czasach uważano to za duże szczęście: umrzeć tak jak Jezus. Umierał dwa dni głosząc z krzyża nauki. Według podania krzyż ten miał kształt litery "X", dlatego dzisiaj krzyż o takim kształcie nazywany jest "krzyżem św. Andrzeja". Tradycja podaje też, że św. Andrzej został ukrzyżowany 30 listopada 65 r.

Św. Andrzej, mal. El Greco

W 356 roku relikwie św. Andrzeja przewieziono z Patras do Konstantynopola i umieszczono je w kościele Apostołów. Krzyżowcy z czwartej wyprawy krzyżowej, którzy w 1202r. zdobyli Konstantynopol, zabrali relikwie i umieścili w Amalfi w pobliżu Neapolu. Głowę św. Andrzeja papież Pius II w XV w. kazał przewieźć do Rzymu, do bazyliki św. Piotra. 25 września 1964r. papież Paweł VI nakazał ją zwrócić kościołowi w Patras. Kościół grecki posiada też relikwie krzyża, na którym umarł św. Andrzej.

relikwiarz 15w w Pienza

Powstały trzy zakony pod wezwaniem św. Andrzeja: Córki Krzyża św. Andrzeja, posługujące chorym i ubogim, zatwierdzone w 1867r.; Siostry Opatrzności od św. Andrzeja, których celem jest opieka nad chorymi; Zakon św. Andrzeja założony w 1249r. w Cambrais.

Wiele miast i krajów ogłosiło św. Andrzeja swoim patronem: jest patronem Grecji, Szkocji, Rosji, Hiszpanii, Sycylii i Dolnej Austrii.  Patronuje też miastom: Neapol, Rawenn, Brescia, Amalfi, Mantua, Bordeaux, Brugia i Patras, także diecezji warmińskiej.

Św. Andrzej był patronem podróżnych, sprzedawców ryb, rzeźników, górników, żeglarzy, rycerzy, a nawet woziwodów  oraz wielu korporacji i zrzeszeń. Dziś uważany jest za patrona rybaków. Wzywany jest także w przypadku artretyzmu, bólu gardła, konwulsji, oraz w modlitwie o dobre małżeństwo.

Św. Andrzej, mal. Leonardo da Vinci

Kościół bizantyjski (prawosławny) nadał św. Andrzejowi przydomek Protokletos (pierwszy powołaniem), ponieważ był jednym z pierwszych powołanych do grona apostołów. W kośclele prawosławnym jest uważany za najważniejszego apostoła, a jego wizerunki - ikony znajdują się powszechnie w świątyniach - cerkwiach.

Za najdawniejszy wizerunek św. Andrzeja uznawano mozaikę z 5 wieku w bazylice św. Apolinarego w Rawennie we Włoszech. Niedawno rozpoznano wcześniejsze o wiek malowidło z katakumb Tekli w Rzymie.

zajrzyj:(obrazy, ikony, mozaiki oraz relikwie i kościoły św.Andrzeja Apostoła)

Św. Andrzej nie jest patronem zabawy andrzejkowej połączonej z wróżeniem. Jest patronem nawrócenia i wierności Bogu. Znajdźmy więc lepszy sposób upamiętnienia męczeńskiej śmierci Andrzeja Apostoła niż oddawanie się pogańskim zabawom, połączonym z wróżbiarstwem, sprzecznym z Ewangelią, za którą oddał życie.

Przeczytano: 767 razy. Wydrukuj|Do góry