Zagraj, zaciekaw się...

18 grudnia 2015 09:55 | Zagraj, zaciekaw się...

Tradycja

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przypominamy sobie tradycje. A czym one są? Słowo "tradycja" pochodzi z łaciny - Traditio, czasownik tradere, oznaczające "przejść, przechodzić".

Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczajepoglądywierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości. (za Wikipedia pl)

Przekazywane dziedzictwo jako ważne - przejmowane przez pokolenia. Ale to nie tylko zwyczaj-obyczaj, nie tylko zdobnictwo i folklor. Przekazywane i podejmowane nie jako pusty obrzęd bez zrozumienia, ale wraz z wytłumaczeniem, zrozumieniem, akceptacją i wiarą w sens.

Cytat z Nowego Testamentu:

Itaque, fratres, state et tenete traditiones, quas didicistis sive per sermonem sive per epistulam nostram.

 „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2 Tes 2, 15)

Tradycja to pisma teologów od pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz postanowienia papieży, patriarchów i soborów, uznane za drugie obok Biblii źródło objawienia.

Pismo Święte i Tradycja – tu poznajemy Prawdę objawioną. „Boże Objawienie dociera do nas w Kościele założonym przez Chrystusa – jedynym prawdziwym Kościele – poprzez Pismo Święte i Tradycję. Jeżeli więc ktoś wykreśla Pismo Święte bądź Tradycję, nie jest katolikiem. Zdradza Boże Objawienie”.

   Tradycja to nie dodatek do wiary. „Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym” (Katechizm św. Piusa X). Porzucając tradycje oddalamy się od wiary. Podtrzymując żywe tradycje umacniamy wiarę. Tradycja dla katolików to nie zwyczaje wymyślone przez ludzi. Tradycja w rozumieniu katolickim ma znaczenie teologiczne.

Sobór Trydencki 1546

I. Przyjęcie Ksiąg świętych i Tradycji apostolskich

[1] Święty, ekumeniczny i generalny Sobór Trydencki, w Duchu Świętym prawomocnie zgromadzony, pod przewodnictwem wspomnianych trzech legatów Stolicy Apostolskiej, stawia sobie zawsze przed oczyma, aby po zniszczeniu błędów utwierdzić w Kościele czystość Ewangelii, którą wcześniej przyobiecaną przez Proroków w Pismach Świętych najpierw własnymi ustami ogłosił nasz Pan Jezus Chrystus, a następnie przez swoich apostołów polecił głosić każdemu stworzeniu jako źródło wszelkiej zbawiennej prawdy i nauki dotyczącej obyczajów.

[2] [Sobór] dostrzega również, że prawda ta i nauka zawierają się w księgach spisanych i w tradycjach niepisanych, które – przyjęte przez apostołów z ust samego Chrystusa bądź przez nich samych przekazane jakby z ręki do ręki – dzięki podpowiedzi Ducha Świętego – dotarły aż do nas. Postępując za przykładem prawowiernych ojców, z jednakową pobożnością i poważaniem przyjmuje oraz czci wszystkie Księgi zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, gdyż Bóg jest jednym autorem ich obu, a także Tradycje należące zarówno do dziedziny wiary, jak i obyczajów, ustnie przekazane przez Chrystusa lub podane przez Ducha Świętego i w nieprzerwanym następstwie przechowywane w Kościele katolickim.

Katechizm św. Piusa X "O Tradycji"

34. Czym jest Tradycja? Tradycja to niespisane słowo Boże, które zostało przekazane żywym słowem przez Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów, a do nas dotarło przez stulecia, za pośrednictwem Kościoła, bez żadnej zmiany.

35. Gdzie jest zawarte nauczanie Tradycji? Nauczanie Tradycji zawarte jest przede wszystkim w dekretach soborów, w pismach świętych Ojców Kościoła, w dokumentach Stolicy Apostolskiej, a także w słowach i obrzędach świętej liturgii katolickiej.

 36. Jakie znaczenie winniśmy przypisywać Tradycji? Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym.

Katechizm kard. P. Gasparriego:

21. Gdzie się mieszczą prawdy od Boga objawione? Prawdy od Boga objawione mieszczą się w Piśmie Świętym i w Tradycji.

25. Co nazywamy Tradycją? Tradycją nazywamy wszystkie prawdy razem wzięte, które apostołowie otrzymali bądź z ust samego Chrystusa, bądź też z natchnienia Ducha Świętego, a które podawane jakby z rąk do rąk i przechowywane w Kościele Katolickim dzięki nieprzerwanemu następstwu, doszły aż do nas.

 św. Franciszek

Najbardziej znane w świecie tradycje związane z Bożym Narodzeniem zawdzięczamy świętemu Franciszkowi, który w 1223 roku w Greccio zbudował pierwszy w historii kościoła żłóbek.

cytat np.: Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują.

Popularne obecnie dodawanie do czegokolwiek słowa Tradycja ma na celu podniesienie wartości tego czegoś. 

Przeczytano: 500 razy. Wydrukuj|Do góry