Janusz Korczak, patron

09 listopada 2017 08:04 | Janusz Korczak, patron

Janusz Korczak w 1917 roku...

Co porabiał Janusz Korczak 100 lat temu? Czyli w roku 1917?

Korczak już kilka lat był na wojnie. Zmobilizowany znów jako lekarz wojskowy Henryk Goldszmidt.

Warszawę zajęło wojsko niemieckie.

 wojska niemieckie w Warszawie 1915

A była to pierwsza wojna światowa.

pierwsza wojna światowa, front wschodni

Jako poddany cara został powołany do wojska carskiego.

lokomotywa 1915 

Wyjechał pociągiem na wschód, na Wołyń.

dworzec kolejowy w Równem, 1916

Dojechał Korczak do Równego. To piękne, spokojne miasto nad rzeką Ujście.

pocztówka z miasta - Równe

W mieście Równe sławny zamek z XV przebudowany na pałac przez Lubomirskich.

Równe 1915 zamek Lubomirskich

W zamku teraz urządzono szpital wojskowy.

Ale Korczak miał dojechać dalej do innego lazaretu w pobliżu Równego.

1915 rosyjski pociąg sanitarny 

Front w Galicji pomimo ofensywy z 1916 teraz cofał się wgłąb Rosji.

1916 ofensywa Brusilowa

Wojska rosyjskie zarządzały coraz odwrót zostawiając za sobą zgliszcza, paląc mosty i miasta.

odwrót wojsk rosyjskich

Po kolejnej srogiej zimie spod śniegu odsłoniły się wojenne pola  śmierci.

Na tyły frontu zwożono rannych, poległych i zmarłych.

wojenny zwykły widok po przejściu frontu 

Szpital czyli lazaret wojskowy 8 armii najdłużej był w Głuboczku w okolicach Równego.

Gluboczek - miejscowość na Wołyniu, gdzie stacjonował Korczak 

Henryk Goldszmit był zastępcą komendanta lazaretu.

lazaret czyli polowy szpital wojskowy

Opatrywał rany, operował, wypisywał akty zgonu.

ranny

Polegli pozostawali na polach, aż przy lazaretach i postojach urządzono polowe cmentarze.

pole śmierci po bitwie  

Ale wiosną sytuacja w Rosji komplikuje się.

W marcu 1917 car Mikołaj abdykował, a jego brat władzy nie przyjął.

Cara uwięziono i nie pozwolono mu wyjechać z kraju.

Car Mikołaj II z synem

W kwietniu nadchodzą wieści z Petersburga o protestach i zamieszkach.

Rozruchy wywołane przez grupę Lenina nasilają się i są tłumione przez wojsko.

Nagłówki gazet głosiły, że w Rosji rewolucja, że kraj odcięty od świata.

Rozgorzała wojna domowa.

kozacy - wojsko na służbie rosyjskiej

Gazety lwowskie podawały relacje z frontu zachodniego, gdzie ginęło tysiące żołnierzy nie tylko od ostrzału, ale i od puszczanych paraliżujących gazów bojowych.

atak gazowy 

Czasem być może do lazaretu przychodzili do Goldszmidta okoliczni wieśniacy z błaganiem pomocy choremu dziecku.

biedna rodzina przy zgliszczach domu

Parę razy mógł Korczak pożyczyć od kogoś rower i pojechać do niedalekich ruin zamczyska w Hubkowie nad Słuczą.

Przypomnieć mógł dawno czytane ulubione powieści Kraszewskiego.

 

Ale wojna niosła wszędzie śmierć i zniszczenie.

Wojna odbierała nadzieję i przynosiła rozpacz.

 

A nocami lekarz Goldszmidt znów stawał się pisarzem - Januszem Korczakiem i pisał...

 

Tam w tych okropnych wojennych warunkach tworzył rękopis książki - "Jak kochać dziecko"

 

 

Tę książkę wydał dopiero w 1919, po szczęśliwym powrocie do wolnej już Polski...

korczak1918.jpg

Ale zanim to nastąpiło, Korczak popadł w choroby i załamanie. W jakiś sposób udało mu się opuścić stanowisko w armii.  

Znalazł zajęcie w mieście, gdzie powstawały sierocińce.

W tym czasie pożoga rewolucji przetaczała się przez Rosję, trwały terror, głód i strach.

 

kwiecień-listopad
red.ARN

Przeczytano: 1661 razy. Wydrukuj|Do góry