Komunikaty

30 kwietnia 2018 11:40 | Komunikaty

Zaproszenie na Spotkania z Rodzicami

*ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA*

A oto terminy najbliższych spotkań:

We wtorek 8 maja spotkania dla Rodziców uczniów klas młodszych (w budynku SP1 przy ul.Staszica)

We środę 9 maja spotkania dla Rodziców uczniów klas starszych 4-7 (w budynku SP4 przy ul. Łukasińskiego). W trakcie spotkań będą oficjalnie podane tzw. oceny proponowane klasyfikacji rocznej z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

UWAGA - w środę 9 maja o god. 18-tej w Sali Widowiskowej specjalne spotkanie dla Rodziców uczniów klas 6-7 . Spotkanie dotyczy programu profilaktycznego, w którym uczestniczyli uczniowie. Zapraszamy!

 

Wychowawcy zwracają się do Rodziców o nieuchylanie się od osobistej obecności na spotkaniach.

Terminy spotkań w r.szk.2017/18: najczęściej wtorki i środy.

Daty, godziny spotkań i numery sal są na bieżąco przekazywane przez wychowawców do zeszytów kontaktowych.

Prosimy Rodziców o częste kontrolowanie zeszytów kontaktowych.

Przypominamy, że uczniowie mają obowiązek przynosić codziennie ze sobą zeszyt kontaktowy.

 

 

 

 

Co już było...

13 i 14 marca - spotkania dla klas młodszych (przy ul.Staszica) i starszych (przy ul. Łukasińskiego). 

9 i 10 stycznia - spotkania dla klas młodszych (przy ul.Staszica) i starszych (przy ul. Łukasińskiego). W związku z feriami prosimy zabrać rzeczy z szatni. Ze wzgledu na brak dostępu do sali gimnasyucznej, w tym roku wyjątkowo nie będzie zajęć sportowych prowadzonych przez szkołę podczas ferii zimowych. Organiatorem akcji "Zima w mieście" jest OSiR.

Od drugiego semestru przechodzimy wyłącznie na dziennik internetowy. Zasady korzystania z dziennika zostana opublikowane na początku semestru.Na terenie miasta Zielonka zostanie opublikowane ogłoszenie o zapisach do szkół. Zapisy do klasy pierwszej SP3 i całodziennej grupy przedszkolnej będą trwały od 19 lutego do2 marca. Zapisy dotyczą wyłącznie dzieni zamieszkałych w rejonie Szkoły nr 3. Dzieci spoza rejonu będą mogły być przyjęte na wolne miejsca po zakończonych zapisach (będzie ogłoszona rekrutacja).
Od 19 lutego do 2 marca zapisy dzieci rejonowych będzie prowadziła również Szkoła Podstawowa nr 4. Do klasy czwartej i siódmej szkoła będzie zapisywała dzieci ze swojego rejonu, których rodzice dobrowolnie podejmą taką decyzję. Uczniowie naszej szkoły, którzy są z rejonu SP4 mają prawo do ukończenia naszej szkoły lub mogą zapisać się do nowopowstałych klas.
Uwaga - klasy 4,6,7 - oceny końcoworoczne z przedmiotów: przyroda kl.4, zajęcia techniczne kl.6 oraz plastyka i muzyka kl.7 - będą na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
W klasach 4-7 po feriach spodziewane są nieznaczne zmiany w planie zajęć ze względu na zajęcia wychowania do życia w rodzienie (klasy 5,6,7) i doradztwo zawodowe w klasach 7.
W budynku Szkoły Podstawowej nr 3 cały czas trwają prace. Założenie organu prowadzącego jest takie, że od 1 września uczniowie powrócą do naszej szkoły.

5 i 6 grudnia - spotkania dla klas młodszych (przy ul.Staszica) i starszych (przy ul. Łukasińskiego)

24 października 2017, wtorek, spotkanie dla Rodziców uczniów klas 1-3 w tymczasowej lokalizacji zajęć klas młodszych w Szk.Podst.nr 1 przy ul. Staszica. 25 października 2017, środa, spotkanie dla Rodziców uczniów klas 4-7 tymczasowej lokalizacji zajęć klas starszych w Szk.Podst.nr 4 i d. GM przy ul. Łukasińskiego. UWAGA - ważny punkt programu - dostęp do Dziennika Internetowego!

12 września 2017, wtorek, pierwsze spotkanie dla Rodziców uczniów klas 4-7 odbyło się w tymczasowej lokalizacji zajęć klas starszych w Szk.Podst.nr 4 i d. GM przy ul. Łukasińskiego.

5 września 2017, wtorek, pierwsze spotkanie dla Rodziców uczniów klas 1-3 oraz zerówki odbyło się w tymczasowej lokalizacji zajęć klas młodszych w Szk.Podst.nr 1 przy ul.Staszica. Przy tej okazji od godz. 17:30 można było na miejscu zakupić podręczniki do religii od przedstawiciela Wydawnictwa. Skorzystali Rodzice, dla których w poniedziałek zabrakło podręczników oraz szczególnie Rodzice uczniów z oddziału przedszkolnego czyli zerówki.

Spotkanie sierpniowe nadzwyczajne odbyło się 30 sierpnia z udziałem Burmistrza miasta p .Grzegorza Dudzika. A główne treści: przekazanie pilnych ogłoszeń i ustaleń związanych z termomodernizacją budynku szkoły i przeniesieniem zajęć dydaktycznych do lokalizacji tymczasowych zastępczych, omówienie propozycji związanych z możliwościami dowozu uczniów do nowych lokalizacji oraz przypomnienie związanych z tym zasad bezpieczeństwa, zapoznanie z dokumentami szkolnymi i wkroczeniem reformy oświatowej do szkół podstawowych, sprawy organizacyjne. 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

 


TERMINY SPOTKAŃ 2017/18

  

05.09.2017 spotkania organizacyjne 1-3 (SP 1) wtorek

12.09.2017 spotkania organizacyjne 4-7 (SP 4) wtorek

  

24.10.2017 klasy 1-3 (SP 1) wtorek

25.10.2017 klasy 4-7 (SP 4) środa

 

05.12.2017 klasy 1-3 (SP 1) wtorek

06.12.2017 klasy 4-7 (SP 4) środa

 

09.01.2018 spotkania półroczne klasy 1-3 (SP 1) wtorek

10.01.2018 spotkania półroczne klasy 4-7 (SP 4) środa

 

13.03.2018 klasy 1-3 (SP 1) wtorek

14.03.2018 klasy 4-7 (SP 4) środa

  

08.05.2018 proponowane oceny końcoworoczne klasy 1-3 (SP 1) wtorek

09.05.2018 proponowane oceny końcoworoczne klasy 4-7 (SP 4) środa

 

Przeczytano: 1675 razy. Wydrukuj|Do góry