Ogłoszenia

09 września 2016 15:03 | Ogłoszenia

Będzie szybsze połączenie internetowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada podłączenie wszystkich polskich szkół do szerokopasmowego Internetu. W przyszłym roku szkolnym 2017/2018 pilotażem podłączenia szerokopasmowego Internetu zostaną objęte szkoły w województwach podlaskim i mazowieckim. Docelowo szybki...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2016 15:35 | Ogłoszenia

Priorytety na rok szk. 2016/17

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Kształtowanie postaw....

czytaj więcej »

30 sierpnia 2016 15:15 | Ogłoszenia

STYPENDIA SOCJALNE

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Zielonka przysługuje w formie: stypendium szkolnego zasiłku szkolnego Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2016 15:13 | Ogłoszenia

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Regulamin udzielania stypendiów dla niepełnosprawnych uczniów i studentów Stypendia udzielane są osobom, które: 1) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności – dla osób w wieku do ukończenia 16 roku życia, 2) posiadają orzeczenia o niepełnosprawności...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2016 15:11 | Ogłoszenia

Stypendia z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych. Stypendyści Funduszu spotykają się z najlepszymi polskimi naukowcami i...

czytaj więcej »

01 czerwca 2016 08:45 | Ogłoszenia

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W r.szk.2015-16 nasza szkoła przystąpiła do projektu rządowego noszącego nazwę "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", który ma trwać w latach 2016-2010. Działanie dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania...

czytaj więcej »

01 czerwca 2016 08:15 | Ogłoszenia

Nowy numer konta !!!

Podajemy nowy numer konta Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka ul. Wilsona 34/36 05-220 Zielonka PKO BP 20 1020 1042 0000 8102 0330 1181

czytaj więcej »

30 maja 2016 15:30 | Ogłoszenia

Komputeryzacja biblioteki szkolnej

W r. szk. 2014/15 nasza biblioteka szkolna rozpoczęła trudny proces przestawienia się na skomputeryzowany system pracy i obsługi. Komputeryzacja zbiorów polega na opracowaniu bazy elektronicznej posiadanych książek, prowadzeniu bazy czytelników i dokumentowaniu elektronicznym wszystkich...

czytaj więcej »

21 października 2015 15:11 | Ogłoszenia

Październik - Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych to akcja, w ramach której popularyzuje się czytelnictwo w szkolnych bibliotekach w wielu krajach. Biblioteki organizują w tym czasie różne imprezy, wystawy i konkursy. Nasza biblioteka zaprasza na spotkanie z pisarką w dniu 28 października. ...

czytaj więcej »

12 grudnia 2014 15:55 | Ogłoszenia

Podręczniki w klasach! - Odchudzamy teczki!

Super wiadomość dla uczniów i rodziców! Sfinalizowano akcję zakupu kompletów wybranych podręczników - zwłaszcza dla klas starszych. Fundusze pozyskano z budżetu miasta oraz ze składek wpłacanych przez rodziców do dyspozycji Rady Rodziców. Od dawna wpływały...

czytaj więcej »